adwokat wrocław rozwód podział majątku najlepszy adwokat skuteczny adwokat dobry adwokat polecany adwokat drogi adwokat
 Twoje sprawy to nasze wyzwania  
Czym głównie zajmuje się Kancelaria?  

SPORY SĄDOWE

kompleksowa obsługa prawna 
w zakresie sporów cywilnych, gospodarczych i administracynych

Reprezentacja także przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Przemyślana taktyka procesowa zbudowana już na wczesnym etapie sporu oraz siła argumentacji prezentowana na późniejszym etapie sprawy jest podstwą sukcesu naszych Klientów.

Reprezentujemy w sporach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, 
a także w wszelkich postępowaniach mediacyjnych.

ROZWODY 
I PODZIAŁY MAJĄTKÓW,
DOBRA OSOBISTE,
SPADKI

w tym rozliczenie konkubinatu, władza rodzicielska, alimenty

Specjalizujemy się w skomplikowanych sprawach rozwodowych. 
Doradzamy w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych. 
Prowadzimy złożone i trudne sprawy o podział majątku oraz rozliczenie konkubinatu.
Zajmujemy się także sprawami o alimenty i wszelkimi sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem.
Ponado prowadzimy sprawy o ochronę dóbr osobistych i wizerunku, renomy i dobrego imienia w internecie czy prasie, a także zajmujemy się kwestiami dotyczącymi tajemnicy przedsiębiorstwa.
Prowadzimy także sprawy z oskarżenia prywatnego o zniesławienie i zniewagę.

SPORY PODATKOWE

w tym postępowanie podatkowe 
oraz egzekucja administracyjna

Jesteśmy specjalistami z zakresu postępowania podatkowego oraz egzekucji administracyjnej. 
Prowadzimy spory z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej.
Kompleksowo reprezentujemy Klientów na etapie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz na etapie egzekucji administracyjnej, sporządzamy: odwołania od decyzji administracyjnych, wszelkie wnioski, zarzuty, zażalenia, skargi na czynności egzekucyne, skargi na oszacowanie wartości nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

współwłasność, zasiedzenie, wywłaszczenie nieruchomości,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

zasiedzenie nieruchomości, 
zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienie służebności na nieruchomościach, a także sprawy związane z nabyciem nieruchomości, w tym dotyczące wykonania umów sprzedaży nieruchomości, złożenie zastępczego oświadczenia woli oraz stwierdzenie nieważności takich umów; ponadto wywłaszczenie nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowanie w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP); inne postępowanie dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego; audyt prawny nieruchomości; uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, ustalanie przesłanek i zakresu niezbędnych czynności w celu wykreślenia z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich.

PRAWO ROLNE,
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
I PRAWO ŻYWNOŚCIOWE


- obrót gruntami rolnymi; obrót artykułami rolnymi, analiza, sporządzanie i negocjowanie wszelkich umów z zakresu prawa rolnego; 

- decyzje środowiskowe; recykling odpadów; zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej związanej z odpadami; reprezentacja we wszelkich postępowaniach związanych z ochroną środowiska, także w postępowaniach karnych i  o wykroczenia przeciwko środowisku;

- kompleksowa reprezentacja w posępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem żywnościowym, tj. organami inspekcji sanitarnej, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcją Weterynaryjną.

PRAWO 
MEDYCZNE
I FARMACEUTYCZNE

postępowania karne, cywilne dyscyplinarne i administracyjne

- błędy medyczne, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i personelu medycznego; kompleksowa reprezentacja w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscypinarnych; 
dobra osobiste lekarza

- postępowania o wydanie i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznej; 

- sporządzanie skarg na wszelkie decyzje organów zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego reprezentacja przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, reprezentacja przed NFZ, reprezentacja przed Państwową Inspekcją Farmaceutyczną;

SPRAWY KARNE,
KARNE GOSPODARCZE,
KARNE SKARBOWE,
KARNE WYKONAWCZE

W TYM M.IN. PRAWO RUCHU DROGOWEGO,
OSZUSTWA KREDYTOWE,
SPRAWY NARKOTYKOWE

- zarówno tzw. przestępczość białych kołnierzyków, jak i przestępczość kryminalna;  

- posiadamy doświadczenie m.in. w trudnych i złożonych procesach z zakresu oszustw, w tym oszustwo kredytowe czy przestępstwa niegospodarności;

- prowadzimy wszelkie sprawy z zakresu ruchu drogowego (wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym; jazda w stanie nietrzeźwości; jazda pod wpływem alkoholu czy środków odurzających; zatrzymanie prawa jazdy);

- reprezentujemy także w sprawach 
o dozór elektroniczny;

- sporządzamy: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski, zażalenia, apelacje oraz kasacje.

PRAWO EGZEKUCYJNE,
UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

KOMPLEKSOWA REPREZENTACJA DLUŻNIKA I WIERZYCIELA
ORAZ OSOBY TRZECIEJ

- egzekucja sądowa i administracyjna; 

- pomagamy dłużnikom, wierzycielom, przedsiębiorcom, syndykom i nadzorcom;

- sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłóści; 

- reprezentacja dłużników w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 KSH; wsparcie prawne kadry zarządzającej spółek w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności na podstawie 
art. 299 KSH).

OPINIE PRAWNE, 
UMOWY,
NEGOCJACJE 
I SZKOLENIA


- opinie prawne zwłaszcza z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego (w tym postępowania administracyjnego ogólnego i sądowoadministracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego) oraz prawa podatkowego; 

- sporządzanie i analiza umów (także z zakresu branży IT), negocjowanie warunków kontraktowych przy zastosowaniu wiedzy prawniczej 
oraz branżowej;

 - szkolenia, zwłaszcza z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania podatkowego, egzekucji administracyjnej i sądowej, szeroko pojętego prawa administracyjnego;

- posiadamy szerokie i bogate doświadczenie w zakresie sporządzania specjalistycznych opinii i analiz prawnych;

- szkolenia prawne prowadzimy 
już od ponad  10 lat.
NAJLEPSZY ADWOKAT DOBRY ADWOKAT SPRAWDZONY ADWOKAT ADWOKAT WROCŁAW
NAJLEPSZY ADWOKAT DOBRY ADWOKAT SPRAWDZONY ADWOKAT ADWOKAT WROCŁAW
Obsługa prawna premium 
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Prawo pracy 
Rozwód
Podział majątku
Prawo karne
Prawo rolne
Prawo podatkowe
Prawo medyczne
Prawo farmaceutyczne
Prawo żywnościowe
Prawo ochrony środowiska
Dobra osobiste
Prawo upadłościowe i restruktyryzacyjne
Prawo administracyjne
Egzekucja administracyjna i sądowa
EUIPOWszystkie prawa zastrzeżone. Copyright 2022 adw. dr Angelika Drelichowska. 
Adres: 
ul. Legnicka 57D/3
3. piętro 
54-203 Wrocław Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem